• 27 câu nói bất hủ nên mang theo suốt cuộc đời

Đôi khi chỉ một câu nói của ai đó cũng chứa đựng sức mạnh khiến chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.