Display

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán

Căn cứ theo đơn đặt hàng của khách hàng hạ đơn xin mua nguyên vật liệu mua ngoài. Theo dõi tiến độ hàng về của nguyên vật liệu mua, ngoài đánh ra tiến...

Tuyển Dụng Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

Tổ chức thực hiện hướng dẫn các chương trình tham quan tour của công ty đã xây dựng theo sự phân công của điều hành và Công ty. Thay mặt công ty phối hợp...

GrandNews Tuyển Dụng Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh (Sale Support)

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục...

Tuyển dụng nhân viên Quí II 2018

Để đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của GrandNews, chúng tôi đang tuyển dụng hơn 10 vị trí có kinh nghiệm như trưởng phòng kinh doanh, trưởng...