TVC

TVC - Company profile

– Giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm – Thúc đẩy trực tiếp hành động mua sản phẩm của người tiêu dùng: – Khuyến khích khán giả tìm hiểu về thông tin của sản phẩm: – Tạo mối liên kết giữa sản phẩm và nhu cầu tiêu dùng của khán giả: – Nhắc người tiêu dùng nhớ lại sản phẩm và thúc đẩy họ mua sản phẩm trở lại – Thay đổi thái độ của người tiêu dùng: TVC này thường dùng để củng cố, thay đổi quan niệm về sản phẩm. Đặc biệt khi sản phẩm đang có mặt trên thị trường – Củng cố thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm: nhắc người tiêu dùng luôn nhớ đến tên tuổi của nhãn hiệu và gắn bó với sản phẩm. Hiểu rõ được bản chất của TVC và tầm quan trọng của nó với doanh nghiệp, công ty An Nguyên Media hân hạnh giới thiệu dịch vụ làm TVC chuyên nghiệp tại thị trường Hà Nội.
© 2024 An Nguyên Media | ScrollMe by AccessPress Themes