Giới thiệu về An Nguyên Media

Công ty Truyền thông Đa phương tiện An Nguyên Media 

 

 • Tên công ty: CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN AN NGUYÊN MEDIA
 • Tên giao dịch: An Nguyen Multimedia Corporation
   
 • Đại diện: Ông Đặng Văn Lương – Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 • Ngày thành lập: 06/2016
 • Vốn điều lệ: 2,000,000,000 VND
 • Trụ sở chính: 23 Lạc Trung quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 0941.528.528
 • Fax: (+84) 0941.528.528
 • Website: https://annguyenmedia.vn

Công ty được thành lập với chức năng tổ chức và xây dựng hệ thống, phát triển mạng lưới đa dịch vụ, quản lý, khai thác kinh doanh dựa trên nhu cầu thiết yếu từ những cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong khu vực.

© 2024 An Nguyên Media | ScrollMe by AccessPress Themes