Xử lý khủng hoảng truyền thông

Khủng hoảng truyền thông là sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp khi có thông tin bất lợi về doanh nghiệp hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty. Nhất là đối với khủng hoảng truyền thông trong thời đại tốc độ của Internet đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng như hiện nay

HOTLINE: 0941.528.528

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 An Nguyên Media | ScrollMe by AccessPress Themes
Gọi 0941528528