ĐÊM NHẠC TÔN VINH NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM | VTC 6

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những người thầy, người cô của riêng mình: Có những người giúp mở trí khai tâm qua những trang giáo án; có những người soi đường dẫn lối ta đi trong sự nghiệp, và cũng có những người ngày đêm dốc trọn tâm sức cho những dự án giáo dục ý nghĩa vì cộng đồng. Dù ở cương vị nào, họ đều là những chân dung cao quý, xứng đáng được cộng đồng tri ân và tôn vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 An Nguyên Media | ScrollMe by AccessPress Themes
Gọi 0941528528